Първо основно училище "Св.Св.Кирил и Методий"- гр.Гоце Делчев